Tel: 08 - 24 81 90
Ärvingevägen 17, Kista
info@macdata.se

Tillbehör - Minnen - Matteprocessor FPU Motorola 68882

Produktbild
Matteprocessor FPU Motorola 68882

Konfigurationer

25 MHz Color Classic & LC III/Performa 450 312 (250 utan moms) SEK
1 i butik